Taal in Blokjes

Sinds dit schooljaar gebruiken wij Taal in Blokjes naast Veilig Leren Lezen Kim, Taal in Blokjes zetten we klassikaal in.

De kleurcodes hebben we uitvergroot en hangen op twee plekken in de klas, de letterbordkaartjes zijn aangepast aan de kleurcodes en regelmatig wordt er een auditief woorddictee gegeven waarbij de leerlingen de woorden bouwen met de blokjes en dan het woord opschrijven.

Er zijn diverse materialen te bestellen van Taal in Blokjes, in de klas hebben we de blokjes en wat verschillende werkboeken.
Omdat nog niet alle letters aangeboden zijn kunnen we nog niet veel met de werkboeken. Daarom heb ik bij kern 1 t/m 6 van VLL Kim wat werkbladen gemaakt.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *