Woordkaarten

Om de woordenschat bij kinderen te vergroten kunnen woordkaarten gebruikt worden. Bij het bespreken van de kaarten wordt de gespreksvaardigheid bevorderd en leren de kinderen de betekenis van de woorden begrijpen en verbanden te leggen.

Woordkaarten kunnen zowel op school als thuis gebruikt worden.

Download hier woordkaarten in de volgende thema’s: lente, zomer, herfst, winter, dierentuin, groenten en fruit.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *