Algemene voorwaarden

Update: augustus 2020

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden van BijKris zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.bijkris.nl. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

BijKris is gevestigd in Huizen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch met het inschrijfnummer: 78740851.

Prijzen, betaling en levering
Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW (21 %).

De betaling van de aangeboden digitale producten op www.bijkris.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van BijKris.

3. Copyright
Op de producten van de website berust copyright. Verspreiden, kopiëren of het commercieel gebruik van (gedownload) materiaal is niet toegestaan.

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
BijKris is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en BijKris.

Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van BijKris gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Retourrecht/ annuleringen
Op de digitale producten van BijKris geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om die reden niet mogelijk.

BijKris behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Fysieke producten die u via BijKris koopt worden op maat gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

6. Verzenden
De verzending van uw bestelling geschiedt via PostNL, binnen 2-3 werkdagen. Alle bestelde producten worden met de grootste zorg verpakt.
BijKris is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadigingen van leveringen via PostNL.

7. Geschillen/ klachten
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BijKris is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door BijKris serieus in behandeling worden genomen.

De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij BijKris (via e-mail:  info@bijkris.nl)
BijKris zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. BijKris zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.